Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
 2. Kdy a jak dostanu zboží?
 3. Doprava
 4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
 6. Reklamace
 7. Závěrečná ustanovení
 8. Ochrana osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě. Internetový obchod provozuje Renata Wozniaková– RWdesign, podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Ceny jsou platné pouze na tomto e-shopu.

2. Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Vzhledem k velké poptávce, nemáme všechen sortiment skladem. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, jeho expedice se posouvá o dobu nutnou k jeho výrobě, obvykle 14 pracovních dnů. Do jednoho až dvou dnů od expedice Vám dorazí zásilka na Vámi zvolenou adresu. Pokud požadované zboží je skladem, obdržíte zásilku do šesti dnů.

3. Doprava

3.1. Osobní odběr

Při osobním odběru není účtováno žádné přepravné ani manipulační poplatek pro veškeré objednávky. Zásilku je možné si vyzvednout po předchozí domluvě. Osobní převzetí lze samozřejmě předem dohodnout na uvedených kontaktech.

3.2. Dobírka

Zboží zasíláme dobírkov prostřednictvím  České pošty a přepravní společnosti. Poštovné a balné se odvíjí od váhy a množství objednaného zboží. Poštovné na dobírku do 3 kg hmotnosti zboží je 110,- Kč. Při větším objemu budeme předem informovat zákazníka o ceně poštovného.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.rwdesign.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu rwdesign.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování,  poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

6. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace rwdesign.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na adrese renata.rwdesign@gmail.com
 3. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
 4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou na renata.rwdesign@gmail.com. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 5. K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.
 7. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu rwdesign.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

8. Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu RWdesign – Renata Wozniaková a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se RWdesign - Renata Wozniaková zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
Zákazník využíváním služeb RWdesign dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na r.wozniakova@centrum.cz.

E-shop RW DESIGN